Llandrillo, Corwen, Denbighshire, North Wales
© 2021 Cyngor Cymuned Llandrillo Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso i Gyngor Cymuned Llandrillo sy'n gwasanaethu'r Gymuned wledig gan gwmpasu'r ardal rhwng Bryn Mynydd Mynyllod i'r Gogledd o Afon Dyfrdwy tua'r de ar draws llawr y dyffryn ac i fynyddoedd tawel a hardd Berwyn. I'r de-orllewin y cymunedau ar hyd dyffryn Rhewlifog Pennant ac i'r gorllewin ar hyd llawr dyffryn Dyfrdwy ychydig y tu hwnt i Bont Cilain. Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn y Ganolfan ar ddydd Gwener 1af bob mis ac maent yn dechrau am 19.00 o'r gloch oni nodir yn wahanol, ac eithrio misoedd Ionawr ac Awst. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd a rhoddir amser o'r neilltu i'r cyhoedd siarad.
Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llandrillo
clerc@cyngorcymunedllandrillo.cymru
07876 475923
Ysgrifenwyd y rhestr hon gan aelod o'r Ganolfan. Cynhelir y digwyddiadau canlynol yn y Ganolfan Llandrillo: Bore Llun - 10.30y.b. - 12.00y.h. - Tai Chi gyda Pol a Sian Jones yn diwtoriaid. Prynhawn Llun - 2.00 - 5.00y.h. - Bowlio Dan Do yn y Prynhawn Nos Lun - 7.00 - 9.00y.h. - Bowlio a Chystadlaethau gyda'r nos. Dydd Mawrth - 2il ddydd Mawrth - Sefydliad Merched misol. Dydd Mawrth - 3ydd dydd Mawrth - Clwb Garddio Misol. Dydd Mercher - Dydd Mercher 1af - Clwb Ceidiog. Lluniaeth Ysgafn am 12.30y.h. Siaradwyr / Adloniant i ddilyn am 1.30y.h. Dydd Mercher - 2il Gwiltio - 1.00 - 4.00y.h. Dydd Mercher - 3ydd Dominos a Chlwb Cardiau. Dydd Gwener - 2il y Mis Merched y Wawr. Siaradwyr amrywiol. Dydd Gwener - Pwl Dydd Gwener 2.00 - 4.30y.h. Gellir llogi’r Ganolfan hefyd ar gyfer partïon pen-blwydd, phartïon Bedyddio a cyfarfodydd amrywiol. Mae Clwb Ieuenctid hefyd yn cynnal cyfarfodydd. Mae'r Diffibriliwr wedi’w sefydlu yng Nghanolfan Gymunedol Llandrillo LL21 0TG
© 2021 Cyngor Cymuned Llandrillo Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llandrillo
Llandrillo, Corwen, Denbighshire, North Wales
clerc@cyngorcymunedllandrillo.cymru
07876 475923
Croeso i Gyngor Cymuned Llandrillo sy'n gwasanaethu'r Gymuned wledig gan gwmpasu'r ardal rhwng Bryn Mynydd Mynyllod i'r Gogledd o Afon Dyfrdwy tua'r de ar draws llawr y dyffryn ac i fynyddoedd tawel a hardd Berwyn. I'r de-orllewin y cymunedau ar hyd dyffryn Rhewlifog Pennant ac i'r gorllewin ar hyd llawr dyffryn Dyfrdwy ychydig y tu hwnt i Bont Cilain. Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn y Ganolfan ar ddydd Gwener 1af bob mis ac maent yn dechrau am 19.00 o'r gloch oni nodir yn wahanol, ac eithrio misoedd Ionawr ac Awst. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd a rhoddir amser o'r neilltu i'r cyhoedd siarad.
Ysgrifenwyd y rhestr hon gan aelod o'r Ganolfan. Cynhelir y digwyddiadau canlynol yn y Ganolfan Llandrillo: Bore Llun - 10.30y.b. - 12.00y.h. - Tai Chi gyda Pol a Sian Jones yn diwtoriaid. Prynhawn Llun - 2.00 - 5.00y.h. - Bowlio Dan Do yn y Prynhawn Nos Lun - 7.00 - 9.00y.h. - Bowlio a Chystadlaethau gyda'r nos. Dydd Mawrth - 2il ddydd Mawrth - Sefydliad Merched misol. Dydd Mawrth - 3ydd dydd Mawrth - Clwb Garddio Misol. Dydd Mercher - Dydd Mercher 1af - Clwb Ceidiog. Lluniaeth Ysgafn am 12.30y.h. Siaradwyr / Adloniant i ddilyn am 1.30y.h. Dydd Mercher - 2il Gwiltio - 1.00 - 4.00y.h. Dydd Mercher - 3ydd Dominos a Chlwb Cardiau. Dydd Gwener - 2il y Mis Merched y Wawr. Siaradwyr amrywiol. Dydd Gwener - Pwl Dydd Gwener 2.00 - 4.30y.h. Gellir llogi’r Ganolfan hefyd ar gyfer partïon pen- blwydd, phartïon Bedyddio a cyfarfodydd amrywiol. Mae Clwb Ieuenctid hefyd yn cynnal cyfarfodydd. Mae'r Diffibriliwr wedi’w sefydlu yng Nghanolfan Gymunedol Llandrillo LL21 0TG
CYNGOR CYMUNED - COMMUNITY COUNCIL LLANDRILLO
CYNGOR CYMUNED - COMMUNITY COUNCIL LLANDRILLO